pic
Saytda Quran əxlaqı mövzusunda bir çox məqalələr oxuya bilərsiz.
pic
Bu saytda siz iman həqiqətləri mövzusunda videoları izləyə bilərsiz.
pic
Bu sayt Adnan Oktarın əsərlərindən istifadə edilərək hazırlanılmışdır.
pic
Möminlərin təvazökarlığı
Təvazökarlıq Quranda mühüm mömin xüsusiyyəti kimi bildirilir. Allah ayələrində möminlərə təvazökar olmağı əmr edir. Allahın lovğa və azğınları sevmədiyi ayələrdə xəbər verilir.
 • Davamı
 • pic
  Boş və faydasız şeylərdən necə üz çevirmək olar?
  Boş və faydasız şeylərdən üz çevirmək insanın sadəcə Allah`ın rizasına uyğun davranması ilə mümkün olar. Mömin dünyada ona verilən müddəti çox yaxşı dəyərləndirməlidir.
 • Davamı
 • pic
  Quranda təmizlik anlayışı
  Möminlər fiziki cəhətdən tərtəmiz insanlardır. Bədənləri, yeməkləri, paltarları, yaşadıqları yerlər həmişə təmizliyi və nizamı ilə nəzərə çarpır.
 • Davamı
 • pic
  Quranda mənəvi təmizlikdən də bəhs edilirmi?
  Allah Quranda insanın ruhən təmiz olmasından bəhs edir. Nəfsindəki pisliklərdən uzaqlaşan, nəfsini təmizləyən insanların nicat tapacağına diqqət çəkir:
 • Davamı
 • pic
  Quranda istehza etmək haqqında nələr bildirilir?
  İstehza etmək Allahın əsla bəyənmədiyi çirkin davranışdır. Dinsiz cəmiyyətdə insanlar bir çox şeylərə istehza edirlər.
 • Davamı
 • pic
  İnsanlara çirkin ləqəblər qoymaq Quranda necə dəyərləndirilir?
  Quran əxlaqına uyğun yaşamayanlar özlərini üstün göstərmək üçün insanlara cürbəcür pis ləqəblər qoyaraq istehza edirlər ...
 • Davamı
 • pic
  Quran əxlaqında həsədin yeri
  Həsəd Quranda qınanan davranışdır. Allah sınamaq məqsədilə insanların nəfsini həsədə meyilli yaratdığını, lakin möminlərin bundan çəkinmələrini Quranda bildirmişdir:
 • Davamı
 • pic
  Qeybətin Qurandakı yeri nədir?
  Allah Quranda möminlərə bir-birlərinin arxasınca danışmalarını qadağan etmiş, bunun çirkin davranış olduğunu bildirmişdir:
 • Davamı
 • pic
  Quranda ixlas və səmimilik anlayışı
  “İxlas” sözünün hərfi mənası saf deməkdir. Qurandakı ixlas anlayışı insanın təmiz niyyətlə, könüldən Allaha iman gətirməsi, Ona qəlbən bağlanması deməkdir.
 • Davamı
 • pic
  Hər hansı məsələdə ümidsizliyə qapılmaq nə üçün doğru davranış deyil?
  Hər varlığı, hər hadisəni Allah`ın yaratdığını bilən, Onu tanıyıb gücünü təqdir edən insan hər hansı məsələdə ümidsizliyə qapılmaz...
 • Davamı
 • pic
  Emosionallıq Quranda necə dəyərləndirilir?
  Emosionallığın Quranda yeri yoxdur. Çünki Quranda ağıllı mömin olmaq vurğulanır. Allah Ondan qorxub çəkinənləri bir nemət olaraq ağıllı edər.
 • Davamı
 • pic
  Möminlər baş verən hadisələrə görə kədərlənərlərmi?
  Möminlər hadisələrə görə kədərlənməzlər. Çünki Allahın yaratdığı hər hadisə ilə onları sınadığını bilirlər...
 • Davamı
 • pic
  Möminlər əsəbiləşərlərmi?
  Möminlər hər insan kimi müxtəlif hadisələrə görə əsəbiləşə bilərlər. Lakin möminlərin üstün əxlaqının ...
 • Davamı
 • pic
  Quranda möminlərə əmr edilən ədalət anlayışı necədir?
  Allah möminlərə hadisələri həmişə ən ədalətli yolla, Quranda bildirilən hədlərə uyğun olaraq dəyərləndirməyi əmr etmişdir...
 • Davamı
 • pic
  Möminlər səhv edərlərmi?
  Quranda bildirildiyi kimi, möminlər səhv edə bilər. Ancaq Allahdan qorxub çəkindikləri və Ona qarşı səmimi olduqları üçün səhvlərini israrla təkrarlamaz, dərhal düzəltməyə çalışarlar.
 • Davamı