Pic
shadow

Boş və faydasız şeylərdən necə üz çevirmək olar?
Nələr boş və faydasızdır?

www.deriniman.com