Pic
shadow

Quranda istehza etmək haqqında nələr bildirilir?

www.deriniman.com