Pic
shadow

Quranda möminlərə əmr edilən ədalət anlayışı necədir?

www.deriniman.com