Pic
shadow

İnsanlara çirkin ləqəblər qoymaq
Quranda necə dəyərləndirilir?

www.deriniman.com