Pic
shadow

İnkar edənlər əməllərinə görə nə üçün dərhal cəzalandırılmırlar?

www.deriniman.com