Pic
shadow

Cəhənnəmdə oddan başqa əzablar varmı?

www.deriniman.com